Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Sportverenigingen

Bent U een inwoner van Lokeren en bent u op zoek naar een sportvereniging dan kan u hier zeker uw gading vinden. De sportdienst geeft hiervoor jaarlijks een overzicht van de bestaande sportclubs uit  : sportbrochure 2020.

Een groot aantal van deze verenigingen zijn erkend door het gemeentebestuur wat hen toelaat subsidies te verkrijgen en het sporten meer betaalbaar te maken. Indien een vereniging zich wil laten erkennen dient deze te voldoen aan een aantal criteria die te vinden zijn in het erkenningsreglement (2008). De aanvraag tot erkenning dient via het bijgaande formulier te worden ingediend bij de sportdienst.

Momenteel zijn meer dan 50 verenigingen aangesloten bij de Lokerse sportraad.

Ten einde hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen worden deze ingedeeld in vijf secties
 

  1. De basissporten
  2. De zaalsporten
  3. De veldsporten
  4. De volkssporten, sporten met derden en de mechanische sporten
  5. De sporten voor specifieke doelgroepen

Indien u ouder bent dan 50 en u uw gading niet vindt in deze vijf categorieën is er ook een specifiek gamma voor de Lokerse senioren. Meer informatie dienaangaande kan ingewonnen worden bij de sportdienst

Logo's verenigingen
Search Labels