Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Sportdienst : Indienen Subsidieaanvraag

Zoals naar jaarlijkse gewoonte kent de Stad Lokeren in het kader van de Beleidsprioriteiten Sport (BPS) subsidies toe aan de sportverenigingen die voldoen aan de nodige voorwaarden. Alle sportverenigingen worden nog via mail aangeschreven maar dit geldt als een algemene verwittiging. De dossiers hebben betrekking op de periode 1 Okt 2018 tot 30 Sep 2019 en moeten overgemaakt worden aan de sportdienst (Patrick.van.hooste@lokeren.be) voor 15 Nov.
Er dient opnieuw slechts één aanvraagformulier gebruikt te worden voor zowel de werkingssubsidie als de subsidie voor de jeugdwerking. Het aanvraagformulier 2019 kunt u hier downloaden. Verdere uitleg is te vinden op deze website Subsidies

Dynamo Project : Nieuwe vzw-brochure beschikbaar

Er zijn heel wat nieuwe wetsbepalingen voor vzw's van kracht gegaan, door de inwerkingtreding van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Voor bestaande (en nieuw opgerichte) vzw's is het niet altijd eenvoudig om te weten wat er veranderd is. Daarom is vanaf 12 september een volledig vernieuwde brochure "Mijn sportclub, een vzw?" beschikbaar. Je vindt in de brochure terug wat het verschil is tussen een feitelijke vereniging en een vzw, zodat je je als bestuur kunt informeren over wat voor jouw club de beste oplossing is. Daarnaast leer je meer over de oprichting, werking, verplichtingen van een vzw onder de nieuwe wetgeving. We splitsten de brochure op in een deel voor nieuw opgerichte vzw's en een deel voor bestaande vzw's, die zich aan de hand van een statutenwijziging moeten in regel stellen met de nieuwe wetgeving.
De brochure online lezen of bestellen kan hier op de Dynamo Project website.

Sportdienst : Volksspelen 50+ : 25 Okt

Op vrijdag 25 Okt  (13u30 tot 16u30) worden in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcomplex opnieuw  Volksspelen georganiseerd voor senioren. Inschrijven dient voor 22 Okt te gebeuren aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex. Kostprijs is 3 Eur per persoon. Er kan individueel of per groep worden ingeschreven. Individu’s of duo’s zullen ter plaatse aan andere deelnemers worden gekoppeld. Let wel dat het aantal plaatsen beperkt is. Snel inschrijven is dus de boodschap

WTC Bosparkspurters : Bospark Classic 2 Nov
Infosessie “Mijn sportclub een vzw? Het nieuwe verenigingsrecht toegelicht” : 25 Nov
   

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad voor nieuwe vzw’s al in werking op 1 mei 2019 maar bestaande vzw’s hebben nog wat langer de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe wet. 

Om die reden dacht de sportraad dat het interessant zou zijn een infosessie te organiseren voor de Lokerse Sportverenigingen. Deze infosessie zou doorgaan in de vergaderzaal van het Sport- en Jeugdcentrum en dit op 25 Nov om 19u30.

Via deze infosessie zullen sportclubbestuurders het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw leren kennen. De belangrijkste kenmerken, de voor- en nadelen van beide statuten en de  oprichtingsformaliteiten van een vzw komen aan bod. Tijdens deze infosessie wordt tevens beknopt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken. Het opmaken of aanpassen van de statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbreiding van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’ zijn enkele redenen waarom deze infosessie een must is voor bestuurders van een (sport)vzw.

Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

Voor het uitlenen  van materieel kan men in sommige gevallen ook terecht bij de dienst O-Vl. Voor meer info kan men terecht op hun website. In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen