Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Sportdienst/sportraad : Sportgala 16 Dec

Op zaterdag 16 december om 20 uur vindt het Sportgala plaats waar de Lokerse provinciale, Vlaamse, nationale, Europese , of eventueel zelfs wereldkampioenen worden gehuldigd. In tegenstelling tot vorige jaren worden de Provinciale en Vlaamse kampioenen geacht om hun beker juist voor het sportgala (tussen 19u30 en 19u50) af te halen in de vergaderzalen van het Sport- en Jeugdcomplex.
Tijdens het Sportgala worden ook de laureaten verkozen. Het Sportgala wordt gehouden in het Sport -en Jeugdcomplex en wordt opgeluisterd door Discovery Big Band. Tijdens dit gala zijn er ook demonstraties van o.a. de Dansschool D.I.O.P., de Turnkring VGL en de Lokerse Dansclub. Na het gala is er een receptie in de ontmoetingsruimte van het Sport- en Jeugdcomplex.

Info : Bedragen vrijwilligers

Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2018 vastgelegd op:
- 34,03 euro per dag (in plaats van 33,36 euro per dag - 2017)
- 1.361,23 euro per jaar (in plaats van 1.334,55 euro per jaar - 2017)
Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.
Zoals steeds is het nog even wachten op de fiscus om deze bedragen te bevestigen via een addendum op de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999 in verband met de niet-belastbare bedragen van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Dit gebeurt in principe in de loop van januari. Behoudens tegenbericht mag u ervan uitgaan dat het addendum bovenstaande bedragen zal bevestigen.

Info : De gratis Vlaamse Verzekering vrijwilligerswerk

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De waardering die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen vanaf 1 januari 2018 voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Vanaf 2018 kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Meer info in de bijhorende folder.

Evenementen

Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering van BLOSO. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen