Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Overzicht nieuws
WTC ‘t Hemelrijk : Memorial Schoeters : 4 Mei

Op zaterdag 4 Mei organiseert WTC ’t Hemelrijk de Semi klassieker Memorial Schoeters in samenwerking met de Vlaamse Wielrijdersbond.

 Licht golvend parcours langs mooie Oost-Vlaamse wegen. Met familietocht van ongeveer 35 km. Ruime parking, bevoorradingen en douches. Iedere deelnemer is verzekerd. Meer info in bijgevoegde folder
BC Lokeren : G-Tornooi badminton : 5 Mei
PC Reynaert : Provinciale interclubbeker : 28 Apr

Op 28 April organiseert de Petanqueclub Reynaert de provinciale interclubbeker op hun terreinen in de Oude Bruglaan 49.

 
VSDC : Nieuw wetboek venootschappen en verenigingen van kracht op 1 mei

In de plenaire vergadering van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers van 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Hiermee is de derde pijler van de hervormingen met toepassing op vennootschappen en verenigingen aan de beurt, na de hervorming van het insolventierecht en het ondernemingsrecht in 2018. Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe wetboek in werking. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen creëert een nieuwe definitie voor de vereniging zonder winstoogmerk:
Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Turnkring VGL : Turngala 4 & 5 Mei
  Op 4&5 Mei organiseert de Turnkring Voor Geest en Lichaam vzw haar 2-jaarlijks Turngala. Er zijn  voorstellingen op zaterdag 4 mei 2019 om 14 u 30 en 19 u en op zondag 5 mei 2019 om 14 u 30  in het CC te Lokeren.
  Kaarten : Enkel bij  CC Lokeren vanaf 19 maart.
Inlichtingen via info@voorgeestenlichaam.be
Rugbyclub Lokeren : Eerste internationaale wedstrijd
AVLO : Atletiek- omnisport kampen

 

 De Lokerse Atletiekverreniging (AVLO) organiseert ATLETIEK-OMNISPORT
   OPTIE 1     15-19 april te Zele (9-17u geboortejaar 2012-2006)
OPTIE 2     1-5 juli te Lokeren (9-17u geboortejaar 2012-2006)
OPTIE 3     8-12 juli te Lokeren (9-17u geboortejaar 2012-2006)
OPTIE 4     26-31 aug te Zele (9-17u geboortejaar 2012-2006)

Op en rond de atletiekpiste van Lokeren of Zele. Iedere dag komen zowel het lopen, het werpen als het springen aan bod. Voor de kleinsten vooral onder spelvorm, voor de groteren met wat meer techniekelementen.
Begeleiding : Alle begeleiders beschikken over een diploma van de Vlaamse Trainersschool of hebben ervaring met het geven van jeugdtrainingen in clubverband.
Ochtend- en avondopvang : Iedere morgen is opvang voorzien vanaf 9u00. De activiteiten starten om 10u en eindigen om 17u (in Lokeren op woensdag tot 18u!)
Kostprijs: 70 Eur