Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Stad Lokeren : subsidieaanvragen tegen 15 Nov

Zoals naar jaarlijkse gewoonte kent de Stad Lokeren in het kader van de Beleidsprioriteiten Sport (BPS) subsidies toe aan de sportverenigingen die voldoen aan de nodige voorwaarden. Er wordt opnieuw met één aanvraagformulier gewerkt. Het formulier ziet er hetzelfde uit als vorig jaar en bestaat uit drie delen. De ingevulde dossiers samen met de nodige bewijzen moeten voor 15 Nov doorgestuurd worden naar : patrick.van.hooste@lokeren.be.
Het aanvraagformulier en de nodige uitleg is beschikbaar op deze website

Lidmaatschap Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW’s vzw

Via de sportraad zijn wij lid van het “Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW’s vzw”. Via het magazine REVIEW worden we nu op de hoogte gehouden van de wetgeving die relevant is voor de vzw’s (en in sommige gevallen ook voor de feitelijke verenigingen). Vanaf nu zal getracht worden de voornaamste informatie via de nieuwsbrief te verspreiden. Verenigingen die meer informatie aangaande de artikels willen kunnen dan contact opnemen met mijzelf voor verduidelijking en/of het magazine Review komen doornemen (Sport- en Jeugdcomplex)

Privacy wetgeving verandert : Sportverenigingen in orde ?

De privacy-wetgeving verandert... Elke club en ook de sportraad houden gegevens bij, dus wij zijn allen aan deze wetgeving onderworpen. Hierna enkele richtlijnen die jullie best in acht nemen indien jullie persoonlijke gegevens van jullie leden bijhouden.

    • Gegevens moeten worden verzameld met toestemming van de betrokkenen
    • Er moet een privacy verklaring worden opgemaakt waarin de rechten van de betrokkenen worden omschreven
    • Er moet een databank bestaan waarin de data wordt gedocumenteerd
    • Er worden voldoende maatregelen genomen om de digitale data te beschermen
VC Panda's : Cursus Initiator : Start 21 Okt
Vanaf 21 Oktober starten de VC Panda’s in samenwerking met Sport Vlaanderen een cursus initiator volleybal. De Module “Algemeen gedeelte initiator” staat open voor andere sporttakken. Inschrijven dient te gebeuren via Sport Vlaanderen. De cursus start op 21 Okt, duurt 15 uur en kost 40 Eur.  
Sportdienst : Volksspelen 50+ : 27 Okt
Op vrijdag 27 Okt  (13u30 tot 16u30) worden in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcomplex opnieuw  Volksspelen georganiseerd voor senioren. Inschrijven dient voor 24 Okt te gebeuren aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex. Kostprijs is 3 Eur per persoon. Er kan individueel of per groep worden ingeschreven. Individu’s of duo’s zullen ter plaatse aan andere deelnemers worden gekoppeld
WTC Bosparkspurters : Winterbike Weekend : 4 & 5 Nov
Burensportdienst : Dag van de jeugdsportbegeleider : 11 Nov

Op Zaterdag 11 november (9u-12u) wordt in de Sporthal Merelbeke (Sportstraat 1, 9820 Merelbeke) de Dag van de Jeugdsportbegeleider georganiseerd. Het thema is deze keer “Explosiviteit trainen”. Inschrijven dient vooraf te gebeuren voor 5€ (inclusief drankje achteraf) op de sportdienst van Lokeren(sportdienst@lokeren.be)

Recreatieve sportfederaties: Bijscholingsdag : 11 Nov

Op Zaterdag 11 november (9u30-16u45) worganiseren 4 recreatieve sportfederaties (Gezinssport Vlaanderen, Sporta, S-Sport//Recreas en Fros) de jaarlijkse Bijscholingsdag in Park Spoor Noord te Antwerpen. Er worden 25 verschillende sessies aangeboden voor mensen die in de sportsector actief zijn. Doelgroep zijn sportleraren, clubtrainers, Studenten LO, G-sportbegeleiders, …  Keuze is er uit praktijkgerichte en theoretische sessies over recreatieve sportbeoefening. Info en inschrijvingen via www.bijscholingsdag.be

Lokerse Badmintonclub : Belgisch Kampioenschap : 18 en 19 Nov
 Op 18 en 19 november dit jaar strijkt het jeugdcircuit van het badminton opnieuw neer in de Durmestad. In dat weekend worden de Belgische jeugdkampioenschappen georganiseerd.
Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering van BLOSO. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen