Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Sportdienst : Subsidieaanvragen 2016

Zoals naar jaarlijkse gewoonte kent de Stad Lokeren in het kader van de Beleidsprioriteiten Sport (BPS) subsidies toe aan de sportverenigingen die voldoen aan de nodige voorwaarden.

1.       BELEIDSPRIORITEIT SPORT 1 : Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging. Dit is een subsidie waar iedere door de gemeente erkende sportvereniging aanspraak op kan maken. Deze subsidie kan gebruikt worden voor de dagelijkse werking en ondersteuning van de club.
2.       BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2 : Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de erkende Lokerse sportverenigingen. Dit is een subsidie waar een door de gemeente erkende sportvereniging die beschikt over gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren beschikt, beroep kan op doen.
De nodige uitleg en aanvraagformulieren vinden jullie op deze website

Sportraad : Cursussen Reanimatie en Defibrillatie : 26 Sep en 18 Okt
Uiteindelijk is het zover. De firma Defibrion heeft de door de Service Club 51 aangekochte AED toestellen geïnstallerd. Een ervan komt in het Gevechtsportcentrum in de Kazernestraat en een andere in het zwembad.    

Ten einde zo veel mogelijk sportverenigingen vertrouwd te maken met deze toestellen werd door de sportraad beslist enkele cursussen “reanimatie en defibrillatie” aan te bieden (gegeven door het Rode Kruis). De eerste cursus gaat door op 26 Sep (Kazernestraat) en de tweede op 18 Okt (in het Sport- en Jeugdcomplex) en dit telkens om 19u30. De eerste cursus is al volzet en het aantal beschikbare plaatsen voor de tweede cursus is beperkt. Inschrijven kan via E-mail op volgend adres : patrick.van.hooste@lokeren.be.

TTC Lokeren vzw : Quiz 8 Okt
Op zaterdag 8 Okt organiseert TTC Lokeren zijn 2de quiz met Algemene Kennis vragen in de Refter van het VTI Sint-Laurentius (Prosper Thuysbaertlaan 1, Lokeren). Meer informatie in de bijhorende folder of via de TTC (0477/244.764). 
Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument organiseren evenementen
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering van BLOSO. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen