Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Volksspelen voor senioren : 5 April
Een hele namiddag spelplezier in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2. In ploegverband (5 spelers/ploeg) wordt een parcours van 20 volksspelen afgewerkt.  

Deelnemen kost 3 euro per persoon (koffie + gebak inbegrepen). De spelen starten om 13.30 uur. U kunt zowel individueel als met een voltallige ploeg inschrijven bij de sportverantwoordelijke van uw plaatselijke seniorenbond, aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, of via 09 340 50 80 of sportdienst@lokeren.be. Inschrijven voor dinsdag 2 april.

Sporting Lokeren : Paasstage : 9-12 Apr

Zoals elk jaar organiseert Sporting Lokeren Oost-Vlaanderen in de paasvakantie een voetbalstage. Deelnemen kan door op één van de volgende manieren in te schrijven:
De inschrijving is definitief bij ontvangst van de betaling.

·      Het bijgevoegde formulier volledig ingevuld op te sturen naar:  Jeugdafdeling Sporting Lokeren Oost –Vlaanderen P.a. Angèle Desoete, Lammeken 53, 9160 Lokeren
·      Het formulier volledig ingevuld af te geven op het jeugdsecretariaat; 
·      Inschrijven Online via de website: www. Sporting Lokeren Jeugd.be - Graag correcte geboortedatum

D.I.O.P. : Vlaams Kampioenschap jazz/modern/show: 22 Apr

Op maandag 22 april organiseert Danssport Vlaanderen in samenwerking met dansschool D.I.O.P. het Vlaams Kampioenschap jazz/modern/show in het Sport- en Jeugdcomplex van Lokeren. 

Tijdens de wedstrijd zullen de dansers het tegen elkaar opnemen in de categorieën ‘solo’ (1 danser), ‘duo’ (2 dansers) en ‘small groups’ (4 tot 7 dansers) en formaties (vanaf 8 dansers). De wedstrijd start omstreeks 10 u en duurt ongeveer tot 18 u, met prijsuitreikingen omstreeks 14 u en 17.30 u. (timing onder voorbehoud van het aantal deelnemers).

PC Reynaert : Provinciale interclubbeker : 28 Apr

Op 28 April organiseert de Petanqueclub Reynaert de provinciale interclubbeker op hun terreinen in de Oude Bruglaan 49.

 
VSDC : Nieuw wetboek venootschappen en verenigingen van kracht op 1 mei

In de plenaire vergadering van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers van 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Hiermee is de derde pijler van de hervormingen met toepassing op vennootschappen en verenigingen aan de beurt, na de hervorming van het insolventierecht en het ondernemingsrecht in 2018. Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe wetboek in werking. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen creëert een nieuwe definitie voor de vereniging zonder winstoogmerk:
Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
De VZW is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

AVLO : Atletiek- omnisport kampen

 

 De Lokerse Atletiekverreniging (AVLO) organiseert ATLETIEK-OMNISPORT
   OPTIE 1     15-19 april te Zele (9-17u geboortejaar 2012-2006)
OPTIE 2     1-5 juli te Lokeren (9-17u geboortejaar 2012-2006)
OPTIE 3     8-12 juli te Lokeren (9-17u geboortejaar 2012-2006)
OPTIE 4     26-31 aug te Zele (9-17u geboortejaar 2012-2006)

Op en rond de atletiekpiste van Lokeren of Zele. Iedere dag komen zowel het lopen, het werpen als het springen aan bod. Voor de kleinsten vooral onder spelvorm, voor de groteren met wat meer techniekelementen.
Begeleiding : Alle begeleiders beschikken over een diploma van de Vlaamse Trainersschool of hebben ervaring met het geven van jeugdtrainingen in clubverband.
Ochtend- en avondopvang : Iedere morgen is opvang voorzien vanaf 9u00. De activiteiten starten om 10u en eindigen om 17u (in Lokeren op woensdag tot 18u!)
Kostprijs: 70 Eur

Rugbyclub Lokeren : Eerste internationaale wedstrijd
Turnkring VGL : Turngala 4 & 5 Mei
  Op 4&5 Mei organiseert de Turnkring Voor Geest en Lichaam vzw haar 2-jaarlijks Turngala. Er zijn  voorstellingen op zaterdag 4 mei 2019 om 14 u 30 en 19 u en op zondag 5 mei 2019 om 14 u 30  in het CC te Lokeren.
  Kaarten : Enkel bij  CC Lokeren vanaf 19 maart.
Inlichtingen via info@voorgeestenlichaam.be
Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

Voor het uitlenen  van materieel kan men in sommige gevallen ook terecht bij de dienst O-Vl. Voor meer info kan men terecht op hun website. In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen