Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Stad Lokeren : Aanvragen noodfondsen voor 1 Dec

 Zoals  ik jullie al via mail heb laten weten kunnen de verenigingen die initiatieven hebben genomen om hun werking “coronaproof” te maken en/of inkomstenverlies hebben geleden te wijten aan de coronamaatregelen beroep doen op specifiek daartoe in het leven geroepen noodfondsen. 
Jullie kunnen best het digitaal loket gebruiken op de volgende webpagina: www.lokeren.be/noodfonds.
Let wel dat de aanvragen voor de periode 1 maart en 30 november 2020 binnen moeten zijn voor 1 Dec.

Stad Lokeren : Beperkt Sportgala 19 Dec

 Al jaren wordt eind december het sportgala georganiseerd om de kampioenen te huldigen en de sportlaureaten te verkiezen. Door de covid-19 crisis is het sportgebeuren echter volledig ontregeld en hebben niet alle sportdisciplines hun kampioenschappen en/of wedstrijden kunnen afwerken. Daarom heeft de sportraad/sportdienst besloten om dit jaar geen laureaten te verkiezen.
Ondanks deze crisis hebben zijn er toch nog een pak Lokerse sporters die uitstekende resultaten hebben laten optekenen en die een kampioenstitel in de wacht hebben kunnen slepen. Dit zonder huldiging laten passeren leek ons dan weer geen goed idee en daarom werd beslist een  “coronaproof” huldigingsmoment te organiseren (voor zover hiervoor toestemming wordt gekregen vnn het stadsbestuur).

Financiële steun sportraad

Beste sportvereniging,

De RVB van de sportraad heeft beslist de door Lokeren erkende verenigingen in deze moeilijke tijden een subsidie toe te kennen.
Deze subsidie bedraagt 100 Eur voor de kleinste verenigingen en gaat geleidelijk naar omhoog in functie van het aantal erkende leden. Voor G-sport afdelingen komt er nog een extra bedrag bij gezien deze groep in deze moeilijke tijden dubbel hard wordt getroffen.
Onze penningmeester zal de subsidie voor jullie vereniging eerstdaags doorsturen.
Deze subsidie is éénmalig en staat volledig los van de jaarlijkse werkingssubsidies en de door de stad (nog uit te keren) coronasteun.
Deze subsidie is mogelijk doordat de sportraad nog over een kleine financiële reserve beschikte van vorige jaren en dit jaar uitzonderlijk weinig uitgaven heeft gehad : De driedaagse is niet kunnen doorgaan, er zijn uitzonderlijk weinig subsidies toegekend voor tornooien, we hebben geen vormingen en vergaderingen kunnen organiseren,  …. Normaal gezien wordt dit overschot gebruikt om specifieke projecten te realiseren (outdoor fitness toestellen, rolcontainers,….) maar dit jaar dachten we dat het geld beter kon gebruikt worden als directe financiële steun aan de sportverenigingen. Bijna 18.000 Eur werd aldus vrijgemaakt en verdeeld.

Update Coronamaatregelen

Update 6 november

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus een verbod opgelegd voor het occasioneel verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of doormiddel van afhaal.
Een vereniging mag dus niets aan huis of via afhaal verkopen. Deze beslissing gaat in op 9 november en blijft van kracht tot en met 13 december 2020.
In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn conform het ministeriële besluit van de federale regering van 1 november.

Het stadsbestuur van Lokeren heeft beslist de regels van hogerhand te volgen en lokaal geen verstrengingen door te voeren.

Concreet wil dit zeggen dat indoor sportbeoefening voor -12 jarigen in clubverband opnieuw is toegestaan. Reservaties in de stedelijke sportinfrastructuur zijn terug mogelijk vanaf 12 november 2020. Verenigingen kunnen deze doorgeven via reservatieSJC@lokeren.be

Groepsaankoop Handgel en ontsmettingsproduct

 Met de RVB werd beslist om de aangesloten sportverenigingen extra te steunen in deze tijden van CORONA en een groepsaankoop bij de Lokerse firma ACR te organiseren voor handgel en ontsmettingsproduct. 

De producten worden aangeboden met een korting van 25% en dat met een maximum van 100 Eur korting per kleine vereniging en een maximum van 200 Eur voor verenigingen met meer dan 100 leden. 

De verenigingen die willen bestellen kunnen de google form invullen.
De bestellingen worden wel gegroepeerd en kunnen dan afgehaald worden in de sporthal.

VTS : Dag van de Trainer : 5 Dec

Rekening houdend met de onvoorspelbaarheid van de verspreiding/heropflakkering van het coronavirus, kiezen we ervoor geen 2.000 trainers samen te brengen op één locatie. Wel brengen we alle deelnemers digitaal samen en organiseren we voor het eerst een volledig digitale Dag van de Trainer!

Dus geen verre verplaatsingen meer en een nog flexibelere daginvulling!

Evenementen

Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

Voor het uitlenen  van materieel kan men in sommige gevallen ook terecht bij de dienst O-Vl. Voor meer info kan men terecht op hun website. In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen